📍 ул. Цар Иван Асен II, сграда 2, вх. 3, ет. 1, ап. 18

Как да извадим скица на имота?

Колко струва услугата и за какво ни трябва този документ?

Скица на недвижим имот е един от необходимите документи, които ще ви потрябват  за извършването на всякакви разпоредителни сделки с имота, като покупко-продажба, дарение, ипотека и други.

Какво представлява скицата на имот?

Скица на имот представлява схема на обекта с мащабиране най-често в пропорции 1:1000 или 1:500. В рамките на документа са подробно описани и изобразени различни идентификации и измервания, като разположение спрямо терена, други обекти в съседство, пътища, площ, брой нива и много други. Обозначението върху документа е чрез специфични символи, които не всеки обаче знае как да разчете.

 Къде се вади скицата на имот?

Процесът на издаване на схемата следва няколко основни стъпки, които с годините са улеснени чрез възможности за онлайн справки и заявления. На първо място трябва да направите справка в Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) дали имотът фигурира във влязла в сила кадастрална карта. Тази проверка се извършва в регионалните офиси на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) в областните градове на страната.

В случай, че имуществото не се намира на такава територия, ще трябва да потърсите най-близката общинска техническа служба, която може да издаде вашата скица на имот. Ако обектът се намира на място извън регулация, без активна кадастрална карта, трябва да посетите местната Общинска служба по земеделие за издаване на чертежа. Ако имотът  не попада на територия с влязла в сила кадастрална карта, скица може да се извади от техническата служба на общината в която се намира. Ако имотът попада на територия извън регулация и без влязла в сила кадастрална карта, скица може да се издаде от Общинската служба по земеделие, в която се намира по местонахождение.

Срокът за изпълнение на заявка от Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) за издаване на кадастрална скица на недвижим имот е както следва: Обикновената поръчка отнема 14 дни. Таксата за изпълнение варира в зависимост от това дали имотът се намира в урбанизирана или неурбанизирана територия. Бързата поръчка за изваждане на скица е със срок от 3-4 дни.

Правоспособните геодезисти и нотариусите имат възможност да ви издадат скица за срок по-малък от 24 часа, но е необходимо да е вписан правилният собственик в кадастралния регистър – ако не е, отразяването му в системата е ръчно и отнема 4-5 дни. Скиците могат да бъдат извадени само от собствениците на дадения имот или от трето лице с нотариално заверено пълномощно, със заявление, документ за самоличност, като трябва да приложат и копие от документа за собственост. Издадените скици, независимо от датата на издаването им, са валидни до настъпване на изменение в данните за имота, за който е издадена скицата.

Как се подава заявление за скицата на имот?

Необходимите документи за издаване на скица на поземлен имот са заявление по образец от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, като то може да бъде свалено от интернет страницата на Агенцията. Също така, ксерокопие на документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота, за който се подава заявлението, като например нотариален акт, на който трябва да присъства  “вярно с оригинала” на всяка страница от копието, както и подписи на подателя. Също и документ за платена такса за услугата.

Кога ни трябва скица на имот?

Скица се изисква и при подаване на заявление за допускане до градоустройствена процедура, издаване на виза за проектиране, одобряване на инвестиционен проект, като и за всички други дейности описани в ЗУТ, свързани с недвижимия имот.

Какво означават символите на имотната скица?

В зависимост от типа и локацията на имота, на схемата могат да фигурират множество условни знаци, които обозначават различните физически обекти, природни и инфраструктурни особености и характеристики на имуществото. Тези знаци се поместват в няколко основни категории:

>>  Геодезическа и снимачна основа на обекта;
>>  Знаци, обозначаващи особености в рамките населени места;
>>  Промишлени предприятия и комунални съоръжения;
>>  Железопътни линии;
>>  Шосета, пътища и пътеки;
>>  Хидрография и хидрографски съоръжения;
>>  Мостове и бродове;
>>  Граници и огради;
>>  Растителна и почвена покривка;
>>  Релеф;
>>  Комбинирани условни знаци.

Във всяка от тези групи присъстват множество символи, които са обозначени със своя специфичен номер и начин на изобразяване, като към документа може да има и приложена легенда за разчитането им.

Умението как да разчитаме и разбираме съдържанието на схемата е от съществено значение, тъй като тя ни предоставя ключова информация за географската и правна структура на собствеността ни. Способността да интерпретираме описаното в документа ни позволява да сме наясно с като границите, размерите и разположението на имота, както и да разпознаем всякакви възможни ограничения или пречки пред перспективите за развитие. Това умение е от огромна полза за всеки собственик, особено в случаите, в които планирате да изградите или преустроите недвижимото си имущество.

 Какво трябва да знаем за комбинираната скица на имот?

„Комбинирана скица“ е скица, в която са отразени съвместените данни от два или повече източници, например кадастрална карта, кадастрални планове, регулационни планове, устройствени планове, геодезически измервания, специализирани карти, зони на ограничения, както и карти и планове, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, oтговорност, точност, предмет на изпълнението, извод, съвпадане на линиите в границата на точността.

Комбинираната скица могат да се разделят на два основни вида. Първият вид е комбинирана скица за издаване на виза за проектиране и се изработва чрез съвместяването на действащия подробен устройствен план (ПУП) и кадастралната карта (КК). Вторият вид е комбинирана скица за идентичност, в която се съвместяват всички (действащи и предходни) подробни устройствени планове (ПУП), стари кадастрални планове и др., които имат отношение към имота, описан в документите за собственост.

Автор: pariteni.bg

Снимки: pariteni.bg

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Още новини

Има ли риск, ако купим ипотекиран имот?

Често купувачите избягват такива жилища на пазара. Има имоти, които често първоначално купувачите отбягват или реагират с недоверие, но това е просто социално предубеждение и

Как да извадим скица на имота?

Колко струва услугата и за какво ни трябва този документ? Скица на недвижим имот е един от необходимите документи, които ще ви потрябват  за извършването

Сравни обяви

Сравни

Абонирай се

Абонирай се за да получаваш актуални новини и оферти за района.

Кондекс ЕООД

ул.“Околовръстен път“ №87, ПК 1407 София

condex@condex.bg

02 958 23 96

Фирма КОНДЕКС ЕООД е създадена през 1993 година с основна дейност пълен
инженеринг в областта на климатизацията, вентилацията и отоплението. Фирмата
извършва проучване, проектиране, доставка, монтаж и сервиз, гаранционна и
извънгаранционна поддръжка на инсталациите и е сред водещите специализирани
фирми в сферата на климатизацията на Българския пазар.

Основен принцип, от който се ръководим в нашата дейност, е качествено изпълнение
с качествени съоръжения. Целта ни е намиране на най-оптималното, съвременно и
ценовоефективно техническо решение, според индивидуалните изисквания на
клиента за всяка една сграда, офис, магазин, жилище или предприятие. КОНДЕКС
ЕООД успешно се е доказала и като един от най-надеждните партньори в България за
прецизна, надеждна и иновативна климатизация в сферата на Информационните и
Комуникационни Технологии.
Високото ниво на обслужване, професионализмът и лоялността са в основата на
доверието и дългосрочните взаимоотношения, които сме изградили с нашите клиенти
и партньори.

Във фирмата работят над 30 квалифицирани специалисти. Обособени са Търговски,
Технически, Проектантски, Логистичен отдел, Монтажни екипи, Сервизна и Складова
база.

Екипът ни се състои от висококвалифицирани инженерни кадри и техници,
специализирали в учебните центрове на производителите. Фирма КОНДЕКС ЕООД
предлага монтаж в кратки срокове. Има изградена собствена сервизна мрежа в
страната и е в състояние да осигури 24-часов сервиз, както и реакция до 6 часа, в
случай на авария.

Политика на КОНДЕКС ЕООД е да работи с доказани лоялни и висококвалифицирани
фирми и партньори, предоставяйки на своите клиенти професионално обслужване
във всички точки на страната. Има създадени регионални центрове в по-големите
градове, както и добре организирана дистрибуторска мрежа в цялата страна.

От началото на 2007 година фирмата разполага със собствена складова база с удобно
местоположение в близост до гр. София. Това позволява поддържането на постоянни
складови наличности, както и по-бърза и надежна доставка.

Обзавеждане за баня GAUDI DS

ул.“Ралевица“ №94, ПК 1000 София

info@gaudi-ds.com

0877 000 267

“Gaudi DS” е ориентирана основно към клиента, работим най-вече в негова услуга, в условия на силно динамичен и конкурентен пазар. Знаем, че създаването на ново жилище е дейност, в която всички ние влагаме своите виждания, идеи и мечти – за това персонализираме обслужването към всеки един клиент – според неговите желания и възможности. В същото време сме отворени към по-крупните инвеститори и сме в състояне да предложим оптимален вариант качество/цена. В стремежа си да задоволим всички вкусове разполагаме с богата гама от керамични плочи и продукти за баня – гранитогрес, фаянс, теракота, смесители, душ кабини, вани.

Заповядайте в нашия магазин, споделете вашите идеи и нека заедно реализираме вашия проект – стилна и практична баня с испански фаянс, просторен хол с полиран гранитогрес или пък уютен дом с гранитогрес тип паркет.

Ние се целим да постигнем най-доброто обслужане на клиенти, отлични цени и бързи доставки. Работим с най-реномирани фабрики в този бранш – Peronda, TAU, Fanal, STN, Keros, Pamesa, Hansa, Grohe, Hansgrohe, Geberit.

Така също ние отделяме много време, за да Ви предложим най-добрите оферти. Така Вие, нашите клиенти, може да се възползвате от най-доброто на пазара за бани, гранитогрес, смесители и продукти за банята.

Гауди Ди Ес стартира и online търгoвия с продукти за банята – разгледайте онлайн офертите за смесители, санитарен фаянс и се възползвайте и промоционалните отстъпки при поръчка онлайн.

Мебели GALA Collezione

ул.“Бистришко шосе“ №1, ПК 1000 София

 office@gala.bg

0878 755 639

Ние сме полска фабрика, която преди 14 години започва да произвежда мебели за почивка в местността Лиши Огон в близост до град Бидгошч – регион известен със своите традиции в мебелния бранш. В момента за нас работят около 600 служители, в това число от региона на градовете Тухола и Гниевково, в куявско-поморската област, където през последните години бяха създадени два наши завода. Ние сме един от най-големите производители на тапицирани мебели в Полша. Нашата специалност са мебелните комплекти, тапицирани с висококачествена кожа, внасяна от най-добрите производители на кожи в Италия и Бразилия. Имайки предвид разнообразните нужди на нашите клиенти, разработихме три продуктови линии Gala – Collezione, Primo и Sweet Sit. Нашата амбиция е да създаваме красиви, функционални и разнообразни мебели. В процеса на производство, само рязането и шиенето се правят на машина, а всички останали дейности се извършват ръчно. Стремим се да отговаряме максимално гъвкаво на предпочитанията нашите клиенти, като предлагаме богат избор, както на цветове, така и на дамаски. Надяваме се, че нашите мебели допринасят са създаването на индивидуалния характер на дома и са централно място на срещите на неговите обитатели и гости. Домовете са различни, каквито са и техните собственици, но едно остава същото – връщаме се в тях, за да си починем.

Нашата амбиция е да създаваме красиви, функционални и разнообразни мебели. Gala Collezione е носител на многобройни награди! Всеки ден от фабриката излизат 150 комплекта мебели. Нашите дивани вече са част от над 200 000 полски домове.

Мебели Виденов

 info@videnov.bg

0700 8 90 92

Videnov.bg е един от най-големите онлайн магазини за мебели в България. С над 2077 продукта можете да намерите в един миг вдъхновение за вашия интериор. Обзавеждане с мебели и аксесоари за дома с най-доброто качество и стила, който ви харесва. Цени без конкуренция и качествени материали. В онлайн магазина можете да купувате по всяко време на деня или нощта. Тук можете да се насладите на спокойствието да пазарувате, защитени и сигурни за неприкосновеността на личния ви живот. Тук купувате сигурни мебели – тествани за качество на материалите и обкова си. Дори и най – взискателните клиенти ще се убедят в това подсигурени от правилото за правото на връщане на закупената стока в рамките на 30 дни.

Пощенска банка

ул. „Околовръстен път“ №260, Офис парк Пощенска банка, ПК 1766 София

complaints@postbank.bg

0700 18 555

Пощенска банка, с юридическо име „Юробанк България“ АД, e петата по активи банка на българския пазар – модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти. Пощенска банка е лидер на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищно кредитиране и спестовни продукти, както и по отношение на факторинг услуги за корпоративни клиенти, инвестиционно банкиране и попечителски услуги за местни и чуждестранни институционални клиенти.

Пощенска банка има успешно 24-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Към септември 2014 г. депозитите на гражданите и фирмите в банката възлизат на 5 млрд. лева, отбелязвайки ръст от близо 15% спрямо година по-рано. И през 2014 г. Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) препотвърди дългосрочния рейтинг на финансова сила на Пощенска банка на BB+, краткосрочен рейтинг В и стабилна перспектива.

Пощенска банка е член на „Юробанк Груп“ – европейска банкова организация с общи активи от €75,5 млрд. евро. След успешното финализиране на увеличението на капитала с 2 864 млн. евро през май 2014 г., 64.6% от акциите на банката са собственост на институционални и индивидуални акционери, сред които световните канадски и американски инвестиционни фондове “Fairfax Financial Holdings Limited”, “Mackenzie Financial Corporation”, “Capital Group Companies, Inc.” и други.

Обзавеждане за баня GAUDI DS

ул.“Околовръстен път“ №87, ПК 1407 София

condex@condex.bg

02 958 23 96

Фирма КОНДЕКС ЕООД е създадена през 1993 година с основна дейност пълен
инженеринг в областта на климатизацията, вентилацията и отоплението. Фирмата
извършва проучване, проектиране, доставка, монтаж и сервиз, гаранционна и
извънгаранционна поддръжка на инсталациите и е сред водещите специализирани
фирми в сферата на климатизацията на Българския пазар.

Основен принцип, от който се ръководим в нашата дейност, е качествено изпълнение
с качествени съоръжения. Целта ни е намиране на най-оптималното, съвременно и
ценовоефективно техническо решение, според индивидуалните изисквания на
клиента за всяка една сграда, офис, магазин, жилище или предприятие. КОНДЕКС
ЕООД успешно се е доказала и като един от най-надеждните партньори в България за
прецизна, надеждна и иновативна климатизация в сферата на Информационните и
Комуникационни Технологии.
Високото ниво на обслужване, професионализмът и лоялността са в основата на
доверието и дългосрочните взаимоотношения, които сме изградили с нашите клиенти
и партньори.

Във фирмата работят над 30 квалифицирани специалисти. Обособени са Търговски,
Технически, Проектантски, Логистичен отдел, Монтажни екипи, Сервизна и Складова
база.

Екипът ни се състои от висококвалифицирани инженерни кадри и техници,
специализирали в учебните центрове на производителите. Фирма КОНДЕКС ЕООД
предлага монтаж в кратки срокове. Има изградена собствена сервизна мрежа в
страната и е в състояние да осигури 24-часов сервиз, както и реакция до 6 часа, в
случай на авария.

Политика на КОНДЕКС ЕООД е да работи с доказани лоялни и висококвалифицирани
фирми и партньори, предоставяйки на своите клиенти професионално обслужване
във всички точки на страната. Има създадени регионални центрове в по-големите
градове, както и добре организирана дистрибуторска мрежа в цялата страна.

От началото на 2007 година фирмата разполага със собствена складова база с удобно
местоположение в близост до гр. София. Това позволява поддържането на постоянни
складови наличности, както и по-бърза и надежна доставка.

UniCredit Bulbank
пл. „Света Неделя“ №7, ПК 1000 София
ccm@unicreditgroup.bg
0700 1 84 84

Булбанк е учредена като Българска външнотърговска банка (БВБ) през 1964г,
със 100% държавно участие, със седалище в София, основен капитал 40
милиона лева и предмет на дейност – международни търговски разплащания
и финанси.
Първоначално Банката се помещава в сградата на БНБ.

През 2015г. е отличена с награди за:

* Най-добра банка попечител за 2015 г. – списание Global Finance
* Награда за цялостна стратегия за развитие на безконтактните плащания –
Visa Европа
* Международният център на УниКредит Булбанк е най-доброто
„Иновативно бизнес пространство“ за 2015 г. – списание „Идеален дом“
* Най-добра банка в България за 2015 г. – списание Euromoney
* Най-добър банков продукт на 2014 г. за безконтактните карти V Pay
Contactless – списание b2b
* Най-добра банка в България – списание EMEA Finance
* Голям сребърен почетен знак за заслуги за Република Австрия на Левон
Хампарцумян – Федерален президент на Австрия Хайнц Фишер
* Дарител на годината за 2014 – фондация „Енчо Керязов“
* Най-добра банка в България за 2015 – списание Global Finance
* Най-добра банка за търговско финансиране в България на
международното финансово издание Global Finance
* Най-добра банка за търговско финансиране в България – списание
Euromoney